Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 21. januar 2013
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

1. Sundhedsplejen i Herning Kommune

2. Status for alkoholpolitisk handleplan

3. Kriterier for fritidsvejledning og fritidspas

4. Forebyggende tiltag på børne- og ungeområdet

5. Orientering: Sundhedsspor i Herning Kommune

6. Orientering om: Sverigesprojektet - styrket sagsbehandling, tidsbegrænsede anbringelser og fokus på forebyggelse

7. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer