Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 20. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

5. Perspektivnotat 2018 på Forebyggelsesudvalgets område

6. Opfølgning på mål for 2016

7. Regnskab 2016 og overførsler 2016-17 på Forebyggelsesudvalgets område

8. Ansøgning om midler til systematisk tidlig opsporing (forebyggelse i Sundhedsplejen)

9. Lægedækningsudvalgets anbefalinger

10. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer