Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 20. marts 2017
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

6. Opfølgning på mål for 2016

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-15 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Opfølgning på mål for 2016

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til opfølgning på mål for 2016 på Forebyggelsesudvalgets område forelægges til godkendelse.

 

Sagsfremstilling

I henhold til regnskabsvejledningen for 2016 skal der følges op på, om de politiske mål for 2016 er opfyldt. Opfølgningen skal behandles i fagudvalgene og indgå i materialet til budgetkonferencen den 24. april 2017.

 

Administrationen har fulgt op på følgende mål for Serviceområde 19, Forebyggelse:

 

  •  Implementering af sundhedspolitikken – at forbedre sundheden i kommunen gennem forebyggelseshandleplan 2.0.

 

Opfølgningen, der er vedlagt denne dagsorden som bilag, forelægges til udvalgets godkendelse.  

 

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at udkast til målopfølgning for 2016 godkendes.

 

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt.

Bilag

  • Målopfølgning 2016 SO 19