Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 17. maj 2021
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

12. Forårsopfølgning 2021 på Forebyggelsesudvalgets område

13. Budget 2022 - budgetforslag på Forebyggelsesudvalgets område

14. Status på indsatser og projekter finansieret af Forebyggelsesudvalget.

15. Forventet økonomisk råderum for årene 2021 - 2024

16. Pulje til understøttelse af særlige indsatser for at fremme vaccination

17. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer