Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 15. august 2016
Mødested: B2.01

Dagsordenpunkter

25. Halvårsopfølgning 2016 på Forebyggelsesudvalgets område

26. Nationale mål for sundhedsvæsenet

27. Deltagelse i projekt "Naturens Rige"

28. Projekt "Kultur på Recept"

29. Ansøgning om tilskud til ansættelse af Fritidsjobkonsulent – et forebyggende sam-arbejdsindsats mellem CBL og BSK

30. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer