Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 15. marts 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

5. Status for analyse af muligheder og behov for et sundhedshus

6. Orientering om treårs-status på Plads Til Forskel

7. Regnskab 2020 og overførsler 2020-21 på Forebyggelsesudvalgets område

8. Opfølgning på Forebyggelsesudvalgets politiske mål for 2020

9. Sundhed og trivsel blandt børn og unge

10. Høring: Udkast til Strategi for sundheds- og psykiatrihuse i Region Midtjylland

11. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer