Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 15. marts 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

8. Opfølgning på Forebyggelsesudvalgets politiske mål for 2020

Sagsnr.: 00.30.00-G01-1-19 Sagsbehandler: Mariane Nannerup  

Opfølgning på Forebyggelsesudvalgets politiske mål for 2020

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR


x


Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forslag til opfølgning på Forebyggelsesudvalgets politiske mål for 2020 forelægges til godkendelse.

Sagsfremstilling


Det fremgår af Regnskabsvejledningen for 2020, at fagudvalgene skal følge op på, om de politiske mål for 2020 er opfyldt.


Administrationen har fulgt op på følgende mål for Serviceområde 19, Forebyggelse:


  • Sundhedshus - samling af genoptrænings-, sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatsen på én matrikel med et decentralt element (fællesmål med Serviceområde 18)
  • Nye samarbejdsformer i arbejdet med fokusområderne - inddragelse af og samarbejde med civilsamfundet.


Opfølgningen, der er vedlagt som bilag, forelægges til udvalgets godkendelse.


Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at Forebyggelsesudvalget godkender administrationens forslag til opfølgning på politiske mål for 2020.


Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Godkendt som indstillet.

Bilag

  • SO19_ Målopfølgning nye samarbejdsformer
  • SO18 og 19_Måpfølgning Sundhedshus