Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 15. marts 2021
Mødested: Holdes på Teams

Dagsordenpunkter

5. Status for analyse af muligheder og behov for et sundhedshus

Sagsnr.: 29.00.00-A26-4-17 Sagsbehandler: Inge Voer Laursen  

Status for analyse af muligheder og behov for et sundhedshus

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYRxx
Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Forebyggelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget blev på møderne henholdsvis den 8. og 23. februar 2021 orienteret om processen og status for analysen vedrørende muligheder og behov for et sundhedshus i det centrale Herning.


På mødet gives en orientering om status på analysen.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Direktør Søren Liner Christensen orienterede om et muligt indhold i et kommende sundhedshus udfra en opdeling i kernemoduler, mulighedsmoduler og sammenhængsmoduler.


Orienteringen blev taget til efterretning.