Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 3. december 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

51. Børn og bevægelse - herunder fritidspas

52. Status på forebyggelseshandleplanen

53. Drøftelse af temaer i 2013

54. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer