Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 3. december 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

53. Drøftelse af temaer i 2013

Sagsnr.: 29.00.00-A26-11-12 Sagsbehandler: Anne Christmann Ramsgaard  

Drøftelse af temaer i 2013

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 X
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Formandsskabet i forebyggelsesudvalget ønsker en drøftelse af, hvilke temaer Forebyggelsesudvalget skal beskæftige sig med i 2013.

Sagsfremstilling

Forebyggelsesudvalget vil i 2013 følge udviklingen for indsatserne i forebyggelseshandleplanen.

 

Herudover bliver arbejdet med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker vigtigt. Forebyggelsespakkerne giver anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats på tværs af forvaltninger.

 

Et tema kunne være, hvordan sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatsen prioriteres på tværs af de stående politiske udvalg med udgangspunkt i forebyggelsespakkerne.

Indstilling

Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

at sagen drøftes
Direktøren for Social, Sundhed og Beskæftigelse indstiller,

Beslutning

Følgende emner blev drøftet:

  • Mental sundhed.

  • Evaluering af indsatserne i forebyggelseshandleplanen.

  • Hvilke ideer skal gives videre til det næste udvalg?

  • Hvordan kan man sammen med Beskæftigelsesudvalget arbejde for at forebygge, at borgere falder igennem sygedagpengesystemet.

  • Hvilke ting skal vi inspirere de øvrige stående udvalg til at gøre på deres områder?

  • Ensomhed blandt ældre.