Udvalg: Forebyggelsesudvalget
Mødedato: 3. december 2012
Mødested: C3.17

Dagsordenpunkter

54. Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

Sagsnr.: 00.00.00-P19-1517-10 Sagsbehandler: Sigga Kristensen  

Meddelelser fra formanden og udvalgets medlemmer

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Beslutning

Udvalget vil i løbet af 2013 evaluere sit arbejde med henblik på at klarlægge, om udvalget bør nedlægges eller fortsætte også efter næste valg. Herunder skal diskuteres, hvordan relationen til de øvrige stående udvalg er/bør være.