Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 30. august 2021
Mødested: A1.158 BROEN

Dagsordenpunkter

94. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for centerområde mellem Krarupsvej og Viborgvej i Herning

95. Endelig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Navervej i Sunds

96. Ny planlægning for boliger på Fynsgade 94 og 97 i Herning

97. Ny planlægning for Townhouses på Søndergade 21-23 i Herning

98. Strategi for produktion af vedvarende energi

99. Byplanudvalgets arbejde med bæredygtighed og FNs verdensmål

100. Pulje til landsbyfornyelse 2021 - godkendelse af tilsagn samt frigivelse af anlægsbevillinger

101. Detailhandelsanalyse for Herning Kommune

102. Bemyndigelse til at indlede ekspropriationsprocedure efter planloven vedrørende arealer til etablering af ny børnehave i Lind

103. Bemyndigelse til at indlede ekspropriationsprocedure efter planloven vedr. ejendommen Agerskovvej 39A, Hammerum, 7400 Herning

104. Meddelelser til/fra Byplanudvalget