Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 29. februar 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

32. Pulje til landsbyfornyelse 2015 - godkendelse af tilsagn om støtte til oprydning

Sagsnr.: 01.11.00-P00-2-14 Sagsbehandler: Thomas G. Frydensbjerg  

Pulje til landsbyfornyelse 2015 - godkendelse af tilsagn om støtte til oprydning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen, Lisbet Rørbæk Abildtrup

Sagsresume

Der er gennemført ansøgningsrunde til Pulje til landsbyfornyelse 2015 fra den 16. september til den 28. oktober 2015. Ansøgningsrunden er den anden ansøgningsrunde til Pulje til landsbyfornyelse 2015. Den første ansøgningsrunde blev gennemført i foråret 2015.

 

Byplanudvalget behandlede ansøgningerne i anden ansøgningsrunde på Byplanudvalgsmødet den 25. januar 2016, og godkendte administrationens anbefalede tilsagn om støtte til istandsættelse og nedrivning.

 

Én af ansøgerne har desuden ansøgt om støtte til oprydning. Administrationen har vurderet ansøgningen, og indstiller hermed anbefalingen til godkendelse.  

Sagsfremstilling

På Byplanudvalgsmødet den 10. august 2015 blev det besluttet, at der med den anden ansøgningsrunde skulle kunne meddeles tilsagn om støtte til nedrivning, istandsættelse samt oprydning jf. Byfornyelseslovens mulighed for at give støtte og få statsrefusion i forbindelse med fjernelse af rod, skrot og affald.

 

Det blev også besluttet, at der som udgangspunkt kan gives 50% af de samlede nedrivningsudgifter i støtte til nedrivning og i særlig tilfælde op til 100%. Til istandsættelse kan der gives 33% og 25% af det samlede istandsættelsesbeløb til ejendomme med bevaringsværdi på hhv. 1-4 og 5-9 i tråd med den ordinære ansøgningsrunde til Bygningsfornyelse 2015.

 

Jf. beslutningen fra august 2015 skal Byplanudvalget forelægges sager om støtte til nedrivning, hvor der anbefales tilsagn om støtte på over 50% af de samlede nedrivningsudgifter samt alle sager om støtte til istandsættelse og oprydning (fjernelse af rod, skrot og affald).

 

Ansøgninger

Byplanudvalget besluttede på udvalgsmødet den 25. januar 2016 at godkende administrationens anbefalede tilsagn om støtte til nedrivning af Råstedvej 5, Vind.

 

Ansøgeren fik godkendt et tilsagn om støtte på 100% af de ansøgte omkostninger til nedrivningen på i alt 99.750 kr. Ansøgningen vedrører et fælles, borgerdrevet landsbyprojekt i tråd med et projekt på Ejstrupvej 2 i Fasterholt, der blev tildelt 100% i støtte i forbindelse med den første ansøgningsrunde, der blev gennemført i foråret.

 

Ansøgeren har desuden ansøgt om støtte til oprydning. De samlede omkostninger for nedrivning og oprydning er i alt 190.500 kr. Oprydningsomkostningerne er en merudgift på 90.750 kr. i forhold til det tidligere godkendte tilsagn om støtte til nedrivning.   

Økonomi

Det anbefalede tilsagn om støtte til Råstedvej 5 i Vind kan holdes inden for budgetrammen. Når der er meddelt tilsagn om støtte, vil der være i alt ca. 1.300.700 kr. tilbage i puljen. 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget, udover det allerede godkendte tilsagn om støtte til nedrivning, godkender det anbefalede tilsagn om støtte til oprydning, og dermed i alt et tilsagn om støtte på 190.500 kr. til Råstedvej 5 i Vind.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt