Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 27. maj 2013
Mødested: B1.01 (Fællesmøde med TMU)

Dagsordenpunkter

61. Værdikortlægningen som udgangspunkt for klimatilpasningsplanen (fællesmøde med TMU)

62. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 for solcelleanlæg i Kollund

63. Foreløbig vedtagelse af lokalplan nr. 69.T23.1 for Solcelleanlæg vest for Kollund Byvej 85, Kollund

64. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 11.C27.2 for Vestergade 41 og 43 i Herning

65. Endelig vedtagelse af lokalplan 14.R3.1 for campingplads på Ringkøbingvej i Herning

66. Endelig vedtagelse af lokalplan 12.B12.5 Skolegade 62 i Herning

67. Principgodkendelse lokalplan og kommuneplantillæg ved Teglvænget i Herning

68. Godkendelse af projekt Lind Torv

69. Anlægsprojekt Østergade og Tinghuspladsen - Udvidelse af projektgrænse

70. Ansøgning om ændring af planlægningen for ejendommen Gullestrupvej 53 og 55 i Gullestrup

71. Fastlæggelse af retningslinjer for praksis ved byggeansøgninger om opførsel og udvidelse af spillehaller

72. Fordeling af vindmøllemidler fra Grøn Ordning fra Vildbjerg-møllerne

73. Bygningsfornyelse 2013 - den sydlige del af Herning Kommune

74. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013, Byplanudvalget - Serviceområderne 03 Kommunale ejendomme-Byfornyelse og 09 Trafik

75. Budget 2014-2017 – Driftsbemærkninger og mål på Byplanudvalgets område, SO 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse.

76.