Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 27. maj 2013
Mødested: B1.01 (Fællesmøde med TMU)

Dagsordenpunkter

68. Godkendelse af projekt Lind Torv

Sagsnr.: 01.00.00-G00-4-05 Sagsbehandler: Sine Dall  

Godkendelse af projekt Lind Torv

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 
 

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet den 29. januar 2013, punkt 71, at frigive anlægsbevilling på 604.000 kr. til omlægning af parkeringspladsen, der støder op til det nye Pleje- og Aktivitetscenter i Lind.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt 2 møder med en borgergruppe fra Lind. Borgergruppen er kommet med input til projektet, og har godkendt det projekt, der er fremsendt til Byplanudvalget.
 
Projektbeskrivelse:
Der er taget udgangspunkt i det traditionelle torv med et centralt placeret træ. Omkring
træet er en rund bænk, så man kan sidde og orientere sig i forskellige retninger, i både sol og skygge.
Træet er et lindetræ, som med tiden vil vokse sig stort og blive et markant element på torvet. Torvet omkranses af bøgebeplantning, som er med til at ramme torvet ind.
Selve torvet er i ét niveau, dvs. at den ovale form er i samme plan som asfalten. Ovalen består af en belægning af betonsten og chaussésten. Den samme belægning er brugt ved det nye plejecenter.

 

På pladsen foreslås plantekummer til varierende beplantning hen over året.
Der foreslåes nye belysningsarmaturer, som placeres i kanten af torvet og up-light under lindetræet. Ved juletid kan lindetræet pyntes med julebelysning.
I projektet er der ca. 23 offentlige parkeringspladser plus de private i det private område.
 
I forbindelse med det sidste projektmøde med borgergruppen kom det frem, at området tidligere er doneret til kommunen af Plovfabrikken Skjold, før kommunesammenlægningen i 1970. Derfor foreslår borgergruppen at kalde området for Skjoldpladsen. I folkemunde bliver området i dag også omtalt som Skjoldgrunden.
 
Tidsplanen i projekt er anlægsarbejde i august og en fælles indvielse sammen med det nye plejecenter i september.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget godkender projektet.

 

at Byplanudvalget tager stilling til om området skal hedde Skjoldpladsen.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Lind Torv 150513