Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

66. Forudgående drøftelse af emner til indarbejdelse i forslaget til kommuneplan 2017-28

67. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 50 for offentligt område mellem Hammerum og Gjellerup

68. Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 31.OF8.1 for ny skole, dagsinstituioner, kultur-, fritids- og idrætsfaciliteter i Hammerum

69. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 69 for offentligt område ved Valdemarsvej i Herning

70. Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 12.OF2.1 for offentligt områder til institutions-, kultur- og fritidsformål ved Valdemarsvej i Herning

71. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 70 for offentligt område ved Bjerregårdvej i Vildbjerg

72. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 81.OF10.1 for område til skole- og institutionsformål ved Bjørnkærvej i Vildbjerg

73. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag 91.OF1.1 for offentligt område ved Velhustedvej i Kibæk

74. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 13.OF9.2 for daginstitution mm ved Brændgårdskolen i Herning

75. Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 53, Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade i Tjørring

76. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring

77. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 33 for erhvervsområde ved Industrivej Syd

78. Endelig vedtagelse af lokalplan 33.E2.2 for erhverv på Industrivej Syd 1b i Birk

79. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 54 for et boligområde ved Nedertoften i Tjørring

80. Endelig vedtagelse af lokalplan 41.B19.1 for et boligormåde ved Nedertoften i Tjørring

81. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 57 for boligområde i Arnborg

82. Endelig vedtagelse af lokalplan 71.B6.1 for boligområde Rind Å Engen i Arnborg

83. Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 55 Centerområde vest for Trælundvej og syd for Løvbakkevej, Gullestrup

84. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup

85. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 56 for varmeværk og solfangeranlæg i Ørnhøj

86. Endelig vedtagelse af lokalplan 84.T1.2 for varmeværk og solfangeranlæg i Ørnhøj

87. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for rekreativt område ved Åvej i Sunds

88. Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 21.R12.1 for rekreativt område ved Åvej i Sunds

89. Principgodkendelse af ansøgning om udvidelse af korn- og forderstof virksomhed ved Gødstrup

90. Orientering om lovændring og Aftalt grøn byfornyelse

91. Godkendelse af udkast til byfornyelsesstrategi "Byfornyelse i Herning 2017-2028"

92. Navngivning af vej i forbindelse med lokalplan nr. 41.B12.2 - Boligområder ved Tjørring Gl. Skole

93. Frigivelse af bevillinger til nye bymidteprojekter

94. Godkendelse af anlægsregnskaber for Fonnesbechsgade og Silkeborgvej

95. Nedrivning af Fynsgade 39 i Herning

96. Principgodkendelse etablering af nyt varmeværk i Herning

97.