Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

92. Navngivning af vej i forbindelse med lokalplan nr. 41.B12.2 - Boligområder ved Tjørring Gl. Skole

Sagsnr.: 05.02.05-P00-1-16 Sagsbehandler: Mette Wraa Nielsen  

Navngivning af vej i forbindelse med lokalplan nr. 41.B12.2 - Boligområder ved Tjørring Gl. Skole

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 X

 

 

 

 

Sagsresume

I forbindelse med lokalplan nr. 41.B12.2 for et boligområde ved Tjørring Gl. Skole skal der vælges et vejnavn.

Sagsfremstilling

Da lokalplanen blev udarbejdet var administrationen ikke opmærkesomme på behovet for at indstille et nyt vejnavn. Det har i midlertidig vist sig at være nødvendigt, da husnummereringen på Ørnhovedvej ikke kan rumme de 11 nye boliger.

 

Luftfoto med udstykningsplanen

 

Bygherre forslår selv at vejen benævnes Ørneparken.

 

Andre forslag til vejnavne er: Ørnvænget, Ørnhovedgårdvænget eller Tjørring Vænget.


Traditionelt er vejene i nærområdet opkaldt efter de gamle gårde, herunder både Ørnhovedgård og Pedersgård.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til vejnavnet
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget beslutter at vejnavnet skal være Tjørring Vænget