Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

87. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for rekreativt område ved Åvej i Sunds

Sagsnr.: 01.02.15-P16-16-15 Sagsbehandler: Joan Berentzen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for rekreativt område ved Åvej i Sunds

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Tanja Henriksen

Sagsresume

Tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et rekreativt område ved Åvej i Sunds blev foreløbigt vedtaget på Byrådets møde den 26. januar 2015.

 

Forslaget har været i offentlig høring fra den 28. januar 2016 til den 24. marts 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

 

Forvaltningen anbefaler, at tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2013-2024 endeligt vedtages uden ændringer.  

Sagsfremstilling

Med tillægget overføres en del af det eksisterende rammeområde 21.R1 for rekreativt område ved Campingpladsen til et nyt rammeområde 12.R12.

 

Tillægget ændrer ikke på nuværende bestemmelser for rammeområde 21.R1.

 

De nuværende bestemmelser for rammeområde 21.R1 giver ikke mulighed for etablering af regnvandsbassin, derfor fastsætter kommuneplantillægget bestemmelser for et nyt rammeområde 12.R1, som muliggør etablering af regnvandsbassin i området.

 

Tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er udarbejdet i forbindelse med lokalplan nr. 21.R12.1 for rekreativt område ved Åvej i Sunds.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 59 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for rekreativt område ved Åvej i Sunds til endelig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt