Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

83. Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 55 Centerområde vest for Trælundvej og syd for Løvbakkevej, Gullestrup

Sagsnr.: 01.02.15-P16-20-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 55 Centerområde vest for Trælundvej og syd for Løvbakkevej, Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende Centerområde vest for Trælundvej og syd for Løvbakkevej i Gullestrup, er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup. Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 28. januar 2016 til den 24. marts 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til kommuneplantillægget.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 55 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 udvider arealet af rammeområde nr. 15.C2 og tilføjer anvendelse til boligformål til bestemmelserne for rammeområdet. Den overordnede mening med kommuneplantillægget, er at skabe mulighed for familieboliger inden for rammeområdet.

 

Kommuneplantillæg nr. 55 til herning Kommuneplan 2013 - 2024, er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup.

 

Forslag til kommuneplantillæg nr. 55 Centerområde vest for Trælundvej og syd for Løvbakkevej, Gullestrup har været i offentlig høring fra den 28. januar 2016 til den 24. marts 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til kommuneplantillægget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 55 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 Centerområde vest for Trælundvej og syd for Løvbakkevej, Gullestrup til endelig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt