Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

84. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup

Sagsnr.: 01.02.05-P16-18-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 26. januar 2016 foreløbig vedtaget lokalplanforslag nr. 15. C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup. Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. januar 2016 til den 24. marts 2016. Der er ikke indkommet indsigelser eller bemærkninger til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanforslag nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup, sendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Lokalplanforslag nr. 15.C2.2 samler området mellem Gullestrup Kirke og Gullestrupvej, og åbner for at anvende området til Centerformål med mulighed for familieboliger.

 

Plangrundlag

Den påtænkte anvendelse er ikke i overensstemmelse med de gældende planer for området. Derfor er der udarbejdet et tillæg til kommuneplanen med ændring af kommuneplanramme 15.C2 og en ny lokalplan nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup.

 

Lokalplanen

Den nye lokalplan er omfattet af kommuneplanramme 15.C2. Anvendelsen dækker de eksisterende erhvervs- og butiksformål samt ældreboliger og offentlige formål, og har fået tilføjet mulighed for familieboliger i form af åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Bebyggelse kan opføres i op til 2 etager og have en maksimal højde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten må højest være 40.

 

Offentlig høring

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 28. januar 2016 til den 24. marts 2016. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Udbud

Forvaltningen har, til et udbud af området, udarbejdet forslag til en række krav til bebyggelsesplanudformning, arkitektonisk udtryk og bedømmelse. Kravene er sammen med et par illustrationer, samlet i det vedhæftede Bilag 1.

 

Vejnavne

Der skal vedtages eet nyt vejnavn til lokalplanområdet. Det er, ved en tidligere lejlighed, i Holing Sø afsnit A blevet besluttet, at princippet for Skovbakken og Egebakken, skulle videreføres i området. Forvaltningen foreslår derfor følgende muligheder for vejnavne: Pilebakken, Rønnebakken eller Rødelbakken.

 

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup til endelig vedtagelse

 

at Byplanudvalget godkender vejnavn til området
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Byplanudvalget indstiller lokalplanforslag nr. 15.C2.2 Centerområde ved Løvbakkevej i Gullestrup til endelig vedtagelse med navnet Rødelbakken.

Bilag

  • Vilkår for afgivelse af tilbud if.m. udbud