Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

79. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 54 for et boligområde ved Nedertoften i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.15-P16-11-15 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 54 for et boligområde ved Nedertoften i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

   X

 

   X

   X

 

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 26. januar 2016 foreløbig vedtaget kommuneplantillæg nr. 54 til Herning Kommuneplan 2013-2024 for et boligområde ved Nedertoften i Tjørring.

 

Forslag til kommuneplantillæg har været i offentlig høring i perioden 28. januar til og med 24. marts 2016. Der er i perioden ikke indkommet bemærkninger eller insigelser til kommuneplantillægget.

 

Forvaltningen indstiller kommuneplantillæg nr. 54 for boligområde ved Nedertoften i Tjørring til endelig vedtagelse uden ændringer.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 54 udlægger en ny kommuneplanramme (41.B19) til boliger enten som åben/lav eller tæt/lav bebyggelse og fjerner udpegningen af grøn bystruktur inden for kommuneplanrammen. Det er vurderet, at en udpegning af grøn bystruktur ikke er forenelig med en udstykning til boliger.

 

Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 54 har været i offentlig høring i perioden den 28. januar til og med 24. marts 2016. Der er i perioden ikke indkommet bemærkninger til kommuneplantillægget, men der er indkommet en bemærkning til det tilhørende lokalplanforslag 41.B19.1.

 

Forvaltningen vurderer, at kommuneplantillægget kan vedtages uden ændringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 54 til Herning Kommuneplan 2013-2024 til endelig vedtagelse uden ændringer.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt