Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 26. april 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

75. Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 53, Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade i Tjørring

Sagsnr.: 01.02.15-P16-9-15 Sagsbehandler: Claus Peter Blak  

Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 53, Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade i Tjørring

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring, er udarbejdet i forbindelse med forslag til lokalplan nr. 41.Bl1.4 Boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring. Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 2. december 2015 til den 27. januar 2016. Der er indkommet 1 indsigelse mod kommuneplantillægget.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024, fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 53 tilføjer bestemmelser til rammeområde 41.BL1 angående matrikel nr. 10Ø Tjørring, Herning jorder. Tilføjelsen justerer rammebestemmelserne om bebyggelsesprocent, etageantal og bebyggelseshøjde.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 2. december 2015 til den 27. januar 2016. Der er indkommet 1 indsigelse mod kommuneplantillægget. Indsigelsen er behandlet i dagsordenen for lokalplanforslag nr. 41.BL1.4 boligområde ved Tjørring Hovedgade 42 i Tjørring.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget tager stilling til om etageantallet skal reduceres fra 3 til 2 etager

 

at Byplanudvalget indstiller forslag til tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024 Blandet bolig- og erhvervsområde ved Tjørring Hovedgade, Tjørring til endelig vedtagelse med denne ændring
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt med en beslutning om at etageantallet reduceres til 2.