Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 25. juni 2012
Mødested: B1.01 (fællesmøde med TMU kl. 11.00-12.00)

Dagsordenpunkter

90. Solceller på bygninger - aktuelt og fremadrettet (fællesmøde mellem TMU og BYP)

91. Landbruget som Tema i Kommuneplan 2013 (fællesmøde mellem TMU og BYP)

92. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 61 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for vindmøller ved Krusbjergvej, Sunds

93. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 29.T15.1 - Vindmølleområde ved Krusbjergvej, Sunds

94. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for erhvervsområde ved Vejlevej i Lind

95. Endelig vedtagelse af lokalplan 61.E5.3 for et område til erhvervsformål ved Vejlevej i Lind

96. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2009-2020

97. Endelig vedtagelse af lokalplan 61.E3.1 for erhvervsområdet Industriparken i Lind

98. Principgodkendelse af udvidelse af Aulum Kristne Friskole

99. Principgodkendelse Skolegade 62, Herning

100. Byplandage 2012

101. Frigivelse af rådighedsbeløb til bygningsfornyelse og undersøgelse af skimmelsvamp i 2012

102. Frigivelse af projektudviklingsmidler for budget 2012

103. Udbedring af skade

104. Meddelelser til/fra Byplanudvalget den 25. juni 2012