Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 25. juni 2012
Mødested: B1.01 (fællesmøde med TMU kl. 11.00-12.00)

Dagsordenpunkter

100. Byplandage 2012

Sagsnr.: 01.00.00-G20-1239-07 Sagsbehandler: Mette Berggreen  

Byplandage 2012

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 X
 
 
 

 

Sagsresume

Den 4.-5. oktober 2012 afholdes det 62. danske byplanmøde i Svendborg. Titlen er vækst og velfærd.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af programmet handler Byplanmødet om, hvordan vi
kan sikre vækst og velfærd i en krisetid? Det er et af de helt centrale spørgsmål i samfunds- og plandebatten. Men der er langtfra enighed om, hvilken slags vækst vi taler om, og hvad det gode liv er. Hvilke værdier er egentlig på spil, og hvordan kan de håndteres i planlægningen i byer og egne med henholdsvis udvikling og afvikling?
Dette er nogle af de temaer, der behandles på årets byplanmøde. Deltagerne vil efter tilmelding til forvaltningen efterfølgende modtage hotel- og rejseplan

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at deltagere fremsender skema med angivelse af tre prioriterede delmøder og tre prioriterede udflugter til forvaltningen senest den 27. juni
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • Byplandage - Tilmeldingsblanket
  • Det 62. danske byplanmøde-program