Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 25. juni 2012
Mødested: B1.01 (fællesmøde med TMU kl. 11.00-12.00)

Dagsordenpunkter

103. Udbedring af skade

Sagsnr.: 20.04.02-P27-1-12 Sagsbehandler: Tina Sølberg Dybbro  

Udbedring af skade