Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 25. juni 2012
Mødested: B1.01 (fællesmøde med TMU kl. 11.00-12.00)

Dagsordenpunkter

91. Landbruget som Tema i Kommuneplan 2013 (fællesmøde mellem TMU og BYP)

Sagsnr.: 01.02.03-P15-1-12 Sagsbehandler: Kaare Hjorth  

Landbruget som Tema i Kommuneplan 2013 (fællesmøde mellem TMU og BYP)

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 x
 
 

 

Sagsresume

Landbruget som tema i kommuneplanen har været behandlet på fællesmøde mellem Teknik og Miljøudvalget og Byplanudvalget 16. maj 2012 hvorpå der blev truffet beslutning om at foretage en høring hos interesseorganisationerne gennem et dialogmøde. Dialogmødet er afholdt den 20. juni 2012.

 

Der vil på fællesmødet blive beskrevet interesseorganisationernes synspunkter og holdninger til udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til større husdyrbrug.

Sagsfremstilling

På baggrund af dialogmødet med interesseorganisationerne vil forvaltningen ved et oplæg beskrive interesseorganisationernes synspunkter og holdninger til udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til større husdyrbrug. Oplægget vil ligeledes indeholde forvaltningens indstilling til hvordan der kan foretages en udpegning af særligt værdifulde landbrugsområder, herunder med fokus på udpegningen af større sammenhængende områder til placering af større husdyrbrug.

Indstilling

Direktørerne for By, Erhverv og Kultur og Teknik og Miljø indstiller:

at oplægget drøftes

 

at der tages beslutning om metoden til udpegningen af særligt værdifulde landbrugsområder og områder til større husdyrbrug.
Direktørerne for By, Erhverv og Kultur og Teknik og Miljø indstiller:

Beslutning

Udvalgene fremlægger forslag, hvor der er én samlet udpegning af SVL (Særligt værdifulde Landbrugsområder), og at der i begyndelsen af planperioden sker en kvalificering af SVL områderne, med henblik på udpegning af områder, hvor der kan placeres større husdyrbrug.

Forvaltningen udarbejder revideret tekstforslag i overensstemmelse hermed. Forslaget fremlægges som en del af det reviderede kommuneplanforslag i august.