Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 23. maj 2016
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

98. Kommuneplan 2017-2028 - Energistrategi

99. Kommuneplan 2017-2028 - Potentielle nye vindmølleområder

100. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 58 for Erhvervsområde ved Dronningens Boulevard

101. Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan 12.E4.6 for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning

102. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 76 for centerområde i den nordlige del af Karreerne Østergade-Silkeborgvej-Fonnesbechsgade-Sjællandsgade

103. Ophævelse af lokalplan 73.B4.1 i Fasterholt

104. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 77 for boligområde i Fasterholt

105. Endelig vedtagelse af lokalplan 12.B22.1 for Herning Kirkehus

106. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 60 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg

107. Endelig vedtagelse af lokalplan 03.T2.1 for teknisk anlæg ved Gammel Landevej i Feldborg

108. Principgodkendelse inden udarbejdelse af lokalplan for Dalgasgade 7 i Herning

109. Spillehal ved skole og boligområde

110. Beslutning vedrørende brug af træ/aluvinduer i en bevaringsværdig bygning

111. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 på Byplanudvalgets område

112. Budget 2017-2020 for Byplanudvalgets område

113.