Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. oktober 2018
Mødested: G0.05 (den gamle gymnastiksal Betaniagade)

Dagsordenpunkter

173. Godkendelse og drøftelse af forslag til vejledning for byggeri i landzone i Herning Kommune

174. Foreløbig vedtagelse af tillæg 57 for Skarrild

175. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for Skarrild By

176. Foreløbig vedtagelse af forslag til lokalplan for boligområde ved Velhustedparken nord i Kibæk

177. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 53 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for et område ved Silkeborgvej og Golfvej

178. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for etablering af restaurant nord for Silkeborgvej i Herning

179. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 64 for aflysning af korridor til kabeltracé til 150 kV ledning

180. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 37 for centerområde ved Bethaniagade, Skolegade, Bredgade og Smallegade i Herning

181. Endelig vedtagelse af lokalplan for et centerområde på hjørnet af Skolegade og Bredgade i Herning

182. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 52 for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning

183. Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til offentlige formål ved Godsbanevej i Herning

184. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 39 for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning

185. Endelig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig og erhverv ved Museumsgade i Herning

186. Endelig vedtagelse af lokalplan for centerområde ved Silkeborgvej 63-65 i Herning

187. Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til offentlige- og rekreative formål ved Løvbakkerne i Gullestrup

188. Bestseller Village - Lokalplanforslag og Miljkonsekvensrapport

189. Ny planlægning for solcelleanlæg ved Vildbjerg

190. Ny planlægning for ejendom på hjørnet af Fredensgade og Vestergade i Herning

191. Nedrivning af bygning på Nørholmvej 3, Herning

192. Legeplads på Torvet i Herning

193. Bemyndigelse til afholdelse af åstedsforretning vedrørende ekspropriation til byudvikling i Holing samt forlægning af Løvbakkevej

194. Godkendelse af anlægsregnskab for Sølvgade

195. Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 på Byplanudvalgets område - drift og anlæg

196. Godkendelse af anlægsregnskab for kondemnering og nedrivning af Banevænget 17A-B i Ørnhøj

197. Ny planlægning for boliger

198.