Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. oktober 2018
Mødested: G0.05 (den gamle gymnastiksal Betaniagade)

Dagsordenpunkter

197. Ny planlægning for boliger

Sagsnr.: 01.00.00-P19-4-14 Sagsbehandler: Marius Reese  

Ny planlægning for boliger