Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. oktober 2018
Mødested: G0.05 (den gamle gymnastiksal Betaniagade)

Dagsordenpunkter

198.

Sagsnr.: 00.22.04-I00-1-17 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl