Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. oktober 2018
Mødested: G0.05 (den gamle gymnastiksal Betaniagade)

Dagsordenpunkter

192. Legeplads på Torvet i Herning

Sagsnr.: 05.05.06-P20-1-18 Sagsbehandler: Lars Ravnemose  

Legeplads på Torvet i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

På Byplanudvalgets møde den 17. september 2018 blev der godkendt et skitseprojekt på Torvet i Herning uden et foreslået siddemøbel/træscene. I stedet for dette træelement fastholder Byplanudvalget, at der kan arbejdes videre med muligheden for legeplads på Torvet. Cityforeningen vil gerne igangsætte opgaven med den nye legeplads, og derfor er der brug for et konkret projekt.

 

Forvaltningen anbefaler, at der igangsættes et rådgiverudbud og skitseprojekt med udgangspunkt i den udarbejdede projektbeskrivelse dateret 20. februar 2017.

Sagsfremstilling

Ved godkendelse af skitseprojektet på Torvet blev det besluttet, at der arbejdes videre med en legeplads på Torvet i stedet for et større siddemøbel/træscene. Der er i marts 2017 indgået aftale med aftale Cityforeningen om, at de finansierer en legeplads på Torvet. Cityforeningen vil gerne igangsætte udviklingen af et nyt legepladskoncept i forbindelse med ombygningen af Torvet, og de ønsker derfor at Herning Kommune hjælper med denne proces med et udbud af opgaven.

 

Forvaltningen anbefaler derfor, at der igangsættes et rådgiverudbud med et tilhørende skitseprojekt med udgangspunkt i den udarbejdede projektbeskrivelse dateret 20. februar 2017.  

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at der igangsættes et rådgiverudbud og skitseprojekt med udgangspunkt i den udarbejdede projektbeskrivelse dateret 20. februar 2017.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt

Bilag

  • Projektbeskrivelse-Torvet i Herning