Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. oktober 2018
Mødested: G0.05 (den gamle gymnastiksal Betaniagade)

Dagsordenpunkter

194. Godkendelse af anlægsregnskab for Sølvgade

Sagsnr.: 05.05.06-P20-4-14 Sagsbehandler: Marius Reese  

Godkendelse af anlægsregnskab for Sølvgade

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 

Øvrige sagsbehandlere: Pia Colstrup

Sagsresume

Anlægsregnskab for Sølvgade, stednr. 223050, omhandlende renovering af vej, fortov og belysning, fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde d. 17. maj 2016, pkt. 159, blev det godkendt, at igansætte projektet for renoveringen af Sølvgade. Anlægget var estimeret til at have et budget på ca. 3 mio. kr, hvoraf 1,5 mio. kr. finansieres fra Serviceområde 09 Trafik (BYP), samt ca. 1,5 mio. kr. fra 09 Trafik (TMU).

 

Byrådet har d. 17. maj 2016, pkt. 159 frigivet 494.000 kr. til renoveringen af Sølvgade. Herudover har Byrådet d. 24. januar 2017, pkt. 14 frigivet 1.003.000 kr. til renoveringen af Sølvgade. Den samlede anlægsbevilling for Serviceområde 09 Trafik, BYP Sølvgade er således i alt 1.497.000 kr.

 

I forbindelse med opførelse af ny stationsbygning og renovering af busholdepladsen på Herning Banegård, var det nødvendigt at renovere kloak-, vand- og varmeledninger i Sølvgade.

 

På byrådsmøde den 11. oktober 2016, pkt. 273 er der bevilliget 500.000 kr. på stednr. 223046 Herning C, til at skabe en mere opholdsvenlig plads ved biografen, med effektbelysning, bænke, gavlmaleri og mere grønt.  

Økonomi

 

Stednr.

Anlæg

Bevilling

Forbrug

Forskel

223050

Sølvgade

1.497.000

1.495.918

1.082

 

Anlægsregnskabet vil blive optaget i Herning Kommunes årsregnskab og godkendt sammen med det samlede årsregnskab for 2018.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at anlægsregnskabet godkendes
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt