Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

58. Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017- 2028

59. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for et boligområde vest for Brandevej i Fasterholt

60. Foreløbig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg for en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds

61. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag for en virksomhed ved Hollingholtvej i Sunds

62. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 22 for erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

63. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et Erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

64. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for boligområde ved Drejet i Snejbjerg

65. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 for erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning

66. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning

67. Endelig vedtagelse af tillæg nr. 2 til Herning Kommuneplan 2017-2028 for boligområde ved Gl. Landevej og Rosenvænget i Herning

68. Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger ved Gl. Landevej og Rosenvænget i Herning

69. Endelig vedtagelse af lokalplan 11.OF6.2 for Herning Kirkehus

70. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 6 for område til bolig- og rekreative formål ved A.L. Andersensvej i Aulum

71. Endelig vedtagelse af lokalplan for et område til bolig- og rekreative formål ved Lundgårdsparken og Vestergade i Aulum

72. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 for erhvervsområde og aflastningscenter ved Farvervej i Aulum

73. Endelig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Jersildvej og Industrivej Syd i Aulum

74. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 for ophævelse af lokalplan for fritidshuse ved Feldbjergvej øst for Trehøje Golfklub

75. Endelig vedtagelse af Ophævelse af lokalplan for en vindmøllegruppe ved Albækvej i Vildbjerg

76. Endelig vedtagelse af lokalplan for boliger på H N Andersensvej i Herning

77. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 15 vedr. Centerområde ved Torvegade og Bredgade i Sdr. Felding

78. Endelig vedtagelse af lokalplan for dagligvarebutik, Bredgade, Sdr. Felding

79. Ny planlægning for Langvad Enge i Snejbjerg

80. Ny planlægning for Stakroge Fiskeopdræt

81. Navngivning af vej til nyt boligområde i Aulum

82. Anmodning om tilbageførsel af matr. nr. 33 ai og 33 ak, Snejbjerg til landzone

83. Stillingtagen til nedrivning af Banevænget 17A-17B i Ørnhøj

84. Forskønnelsespuljen - Vildbjerg og Aulum

85. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 på Byplanudvalgets område - drift og anlæg

86. Budget 2018-2021 for Byplanudvalgets område

87.