Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

75. Endelig vedtagelse af Ophævelse af lokalplan for en vindmøllegruppe ved Albækvej i Vildbjerg

Sagsnr.: 01.02.05-P16-28-16 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Endelig vedtagelse af Ophævelse af lokalplan for en vindmøllegruppe ved Albækvej i Vildbjerg

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har den 7. marts 2017, foreløbig vedtaget forslag om ophævelse af lokalplan nr. 101 for et område udlagt til vindmøllegruppe ved Albækvej. Planforslaget har været i offentlig høring fra den 9. marts 2017 til den 4. maj 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

 

Ophævelse af lokalplan nr. 101 for et område udlagt til vindmøllegruppe ved Albækvej, forelægges hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen anbefaler at lokalplan nr. 101 ophæves, da det konkrete vindmølleprojekt ikke svarer til nutidens behov, og ikke forventes at kunne realiseres.

 

En ophævelse vil også være i overensstemmelse med forslag til kommuneplan 2017 – 2028, hvor ønsket er, at højne kvaliteten af vindmølleplanlægningen ved blandt andet at planlægge for færre, men større vindmøller.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller Ophævelse af lokalplan nr. 101 for et område udlagt til Vindmøllegruppe ved Albækvej til endelig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.