Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

74. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 for ophævelse af lokalplan for fritidshuse ved Feldbjergvej øst for Trehøje Golfklub

Sagsnr.: 01.02.05-P16-22-16 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 10 for ophævelse af lokalplan for fritidshuse ved Feldbjergvej øst for Trehøje Golfklub

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

Byrådet har den 7. marts 2017 foreløbig vedtaget forslag om ophævelse af lokalplan nr. 89.S5.1 Fritidshuse ved Feldbjergvej øst for Trehøje Golfklub og kommuneplantillæg nr. 10 for ophævelse af rammeområde 89.S5. Planforslagene har været i offentlig høring fra den 9. marts 2017 til den 4. maj 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser i høringsperioden.

 

Ophævelse af lokalplan nr. 89.S5.1 Fritidshuse ved Feldbjergvej øst for Trehøje Golfklub og tillæg nr. 10 for ophævelse af rammeområde 89.S5, forelægges hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 89.S5.1 ønskes ophævet af grundejerne inden for området, da de ikke har kunnet skaffe den fornødne finansiering til at realisere projektet. Derudover er der i perioden sket et ejerskifte for en del af området og ny ejer ønsker ikke at deltage i projektet. Ansøgningen er underskrevet af samtlige ejere inden for lokalplanens afgrænsning.

 

En ophævelse vil også være i overensstemmelse med statens interesser, hvor ønsket er, at kommunerne udlægger større sammenhængende sommerhusområder.

 

Ophævelse af lokalplanen er betinget af at kommuneplanrammen, der udpeger området til sommerhuse, også ophæves. En ophævelse af kommuneplanrammen forudsætter udarbejdelse af et kommuneplantillæg til Herning Kommuneplan 2017-2028.

 

Tillæg nr. 10 kan tidligst vedtages endeligt samtidig med endelig vedtagelse af Herning Kommuneplan 2017-2028.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 10 til endelig vedtagelse,

 

at Byplanudvalget indstiller Ophævelse af lokalplan nr. 89.S5.1 til endelig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.