Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

65. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 for erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning

Sagsnr.: 01.02.15-P16-15-17 Sagsbehandler: Helene Kjærsgaard  

Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 for erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Øvrige sagsbehandlere: -

Sagsresume

Da lokalplan 14.E19.2 for et erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages den af tillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028.

 

Kommuneplantillægget giver mulighed for lettere erhverv som selvstændige kontorer og liberalt erhverv i den nordlige del af kommuneplanramme 14.E19.

Sagsfremstilling

Forslag til lokalplan 14.E19.2 for et erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning skal give mulighed for at udnytte et område vest for MCH Mesecenter Herning til erhvervsformål, forlystelsesanlæg og offentlige formål.

 

Den nuværende kommuneplanramme 14.E19 give mulighed for at placere erhvervsvirksomheder i form af for eksempel håndværksprægede virksomheder, maskinfabrikker og spedtions- og transportvirksomheder i miljøklasse 3 - 5. Der kan desuden placeres forlystelsesanlæg og særlige offentlige formål.

 

I forbindelse med sag om ny planlægning for et familieunderholdningscenter på hjørnet af Mads Eg Damgårds Vej og Baggeskærvej godkendte Byplanudvalget, at en ny lokalplan for området også skal give mulighed for lettere erhverv som selvstændige kontorer og liberalt erhverv i den nordlige del af området. Kommuneplantillægget giver derfor mulighed for virksomheder i miljøklasse 1 - 4 i den nordlige del af området. Forvaltningen vurderer, at placeringen ved trinbrættet på Herning-Skjernbanen og MCH Messecenter Herning kan være en god placering for kontorer, liberale erhverv og lignende.

 

Den sydlige del af rammeområde 14.E19 grænser op mod et erhvervsområde med mulighed for tungere erhverv. Derfor giver kommuneplantillæget ikke mulighed for kontorer og liberalt erhverv her, men fastholder miljøklasse 3 - 5.

 

 

 

Kommuneplantillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 kan ikke vedtages endeligt før Herning Kommuneplan 2017 - 2028 er endeligt vedtaget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 19 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 for et erhvervsområde ved Baggeskærvej i Herning til foreløbig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • KP_tillæg_19_Erhvervsområde Baggeskærvej_foreløbig vedtagelse