Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 22. maj 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

62. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 22 for erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

Sagsnr.: 01.02.15-P16-14-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 22 for erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 

Sagsresume

I forbindelse med ønske om ændret skiltning m.m. i erhvervsområdet nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej har forvaltningen vurderet, at det er hensigtsmæssigt at udarbejde en lokalplan for området.

 

For at tilvejebringe det kommuneplansmæssige grundlag for forslag til lokalplan nr. 51.E2.3 for et Erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 22 til Herning Kommuneplantillæg 2017 - 2028.

 

Sagsfremstilling

Lokalplan 51.E2.3 er ikke i overensstemmelse med Herning Kommuneplan 2017 - 2028 i forhold til anvendelse, miljøklasser og zoneforhold og ledsages derfor af tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028.

 

Tillæg nr. 22 kan tidligst vedtages efter endelig vedtagelse af forslag til kommuneplan 2017-2028.

 

Tillægget aflyser også rammeområde 51.BL5. Området overgår til et nyt rammeområde 51.E4. Anvendelsen ændres fra blandet bolig og erhverv til erhverv med mulighed for hotel/Break & Breakfast.

 

Tillægget aflyser rammeområde 51.BL4. Området overgår til rammeområde 51.E2. Anvendelsen ændres fra blandet bolig og erhverv til erhverv. Der er tilføjet zoneforhold i ramme 51.E2, som foreskriver, at landzoneareal indenfor lokalplanområdet skal overføres til byzone.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller tillæg nr. 22 til Herning Kommuneplan 2017 - 2028 for Erhvervsområde nord for Snejbjerg Hovedgade og Ringkøbingvej til foreløbig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

 

Bilag

  • Kommuneplantillæg nr. 22 til Foreløbig vedtagelse