Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

72. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 72 for Nygade og Skolegade

73. Endelig vedtagelse af lokalplan 11.C33.1 - Centerområde på hjørnet af Nygade og Skolegade

74. Endelig vedtagelse af lokalplan for Nørregade 4-18 i Herning

75. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 63 for Herning Kommuneplan 2009-2020 vedr. vindmølleprojekt nær Tiphedevej ved Abildå

76. Endelig vedtagelse af lokalplan 89.T17.1 - Vindmølleområde nær Tiphedevej ved Abildå

77. Orientering om indkaldelse af idéer og forslag forud for VVM-redegørelse for vindmøller i område T20 ved Birk

78. Principgodkendelse, indretning af "Sundhedshus" i ejendommen Vejlevej 1, Lind, Herning

79. Nedrivning af bevaringsværdig bygning Røjenvej 33, Sunds

80. Orientering: Høringssvar til Holstebro Kommunes vindmølleplan

81. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012, Byplanudvalgets område - Serviceområderne 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse og 09 Trafik

82. Budget 2013-2016 – Driftsbemærkninger og politiske årsmål på Byplanudvalgets område, SO 03 Kommunale ejendomme - Byfornyelse.

83. Godkendelse af svarbrev

84. Meddelelser til/fra Byplanudvalget den 21. maj 2012