Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

83. Godkendelse af svarbrev

Sagsnr.: 02.34.00-P19-581-10 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl  

Godkendelse af svarbrev