Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 21. maj 2012
Mødested: C3.40

Dagsordenpunkter

77. Orientering om indkaldelse af idéer og forslag forud for VVM-redegørelse for vindmøller i område T20 ved Birk

Sagsnr.: 01.02.15-P16-3-11 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Orientering om indkaldelse af idéer og forslag forud for VVM-redegørelse for vindmøller i område T20 ved Birk

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
     X
 
 
 

 

Sagsresume

Debatoplæg for opstilling af tre vindmøller på en række med en totalhøjde på op til 140 meter i vindmølleområde T20 ved Birk har været i offentlig høring i perioden fra den 8. februar til den 7. marts 2012.

Sagsfremstilling

Der er indkommet idéer og forslag til, hvad VVM-redegørelsen skal indeholde, herunder en idé fra beboere tæt på vindmølleområdet og et forslag fra Viborg Stift. Se bilag 1.


Bemærkninger går på følgende temaer: Udseende og farve på vindmøllerne samt visuel påvirkning fra og til kirker inden for 5 km fra vindmøllerne.

Det er forvaltningens vurdering, at af sikkerhedsmæssige hensyn til lufttrafikken og af hensyn til kunstværket Elia skal vindmøllerne være hvide/lysegrå, sådan som Trafikstyrelsen foreskriver.
Visuel påvirkning fra og til kirker inden for 5 km vil blive belyst i VVM-redegørelsen enten i tekst eller ved visualiseringer.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at orienteringen tages til efterretning.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.

Bilag

  • T20_Bilag 1_forslag og idéer fra debatfasen