Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 20. august 2018
Mødested: A2.01 i BEK (EKSTRAORDINÆRT)

Dagsordenpunkter

152. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 42 for blandet bolig- og erhvervsformål ved Møllegade, Gl. Landevej, Overgade og Skolegade – Herning+

153. Endelig vedtagelse af lokalplan for blandet bolig- og erhvervsformål ved Møllegade, Gl. Landevej og Skolegade i Herning