Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

13. Foreløbig vedtagelse af Tillæg nr. 7 til Herning Kommuneplan vedr. Erhvervsområde syd for Ejstrupvej

14. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde syd for Ejstrupvej i Fasterholt

15. Foreløbig vedtagelse af Tillæg nr. 15 til Herning Kommuneplan 2017-2028 vedr. Centerområde ved Torvegade og Bredgade i Sdr. Felding

16. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for en ny dagligvarebutik i Sdr. Felding

17. Foreløbig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 3 for erhvervsområde og aflastningscenter ved Farvervej i Aulum

18. Foreløbig vedtagelse af lokalplan for et erhvervsområde ved Jersildvej og Industrivej Syd i Aulum

19. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Boligområde syd for Grønbækparken i Aulum

20. Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg for Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup

21. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup

22. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for et erhvervsområde ved Dronningens Boulevard

23. Endelig vedtagelse af bevarende lokalplan for erhvervsområde ved Poulsgade i Herning

24. Ny planlægning for forlystelse, erhverv og sti ved Baggeskærvej i Herning

25. Ny planlægning for et område ved Platanvej i Herning

26. Godkendendelse af udbud af ny legeplads på Torvet og i Bryggergade

27. Ansøgning om udvidelse af virksomhed i landzone

28. Vurdering af indkomne tilbud

29.