Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

28. Vurdering af indkomne tilbud

Sagsnr.: 13.06.02-G01-3-17 Sagsbehandler: Anne Mette Skjærlund Knudsen  

Vurdering af indkomne tilbud