Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

27. Ansøgning om udvidelse af virksomhed i landzone

Sagsnr.: 01.02.05-P21-3-17 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Ansøgning om udvidelse af virksomhed i landzone