Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

20. Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg for Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup

Sagsnr.: 01.02.15-P16-6-16 Sagsbehandler: Andreas Boyschau  

Endelig vedtagelse af forslag til kommuneplantillæg for Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 x

 x

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Dette forslag til kommuneplantillæg vedrørende erhvervsområde ved Vildbjergvej i Gødstrup er udarbejdet i forbindelse med lokalplanforslag nr. 59.E12.1 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 17. november 2016 til den 12. januar 2017.

 

Kommuneplantillægget, som er nr. 71 til Herning Kommuneplan 2013-2024, fremsendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Med forslag til kommuneplantillæg nr. 71 udlægges et nyt rammeområde 59.E12. ved Vildbjergvej 55 i Gødstrup. Rammeområdet følger samme afgrænsning som lokalplanområde 59.E12.1. Rammeområdet udlægges til erhvervsformål, og skaber det nødvendige plangrundlag for lokalplanforslag nr. 59.E12.1 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup.

 

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring fra den 17. november 2016 til den 12. januar 2017. Der er indkommet 4 høringssvar til kommuneplantillægget.

Høringssvarene er primært møntet på lokalplanforslaget, og er behandlet og vurderet i dagsordenen for lokalplanforslaget.

 

Kommuneplantillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2013-2024 er en forudsætning for at kunne vedtage lokalplanforslag nr. 59.E12.1 Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller kommuneplantillæg nr. 71 til Herning Kommuneplan 2013-2024, Korn- og foderstofvirksomhed ved Gødstrup til endelig vedtagelse
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.