Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 20. februar 2017
Mødested: A2.01 i BEK

Dagsordenpunkter

19. Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Boligområde syd for Grønbækparken i Aulum

Sagsnr.: 01.02.05-P16-13-16 Sagsbehandler: Louise Kruse Hansen  

Endelig vedtagelse af lokalplanforslag for Boligområde syd for Grønbækparken i Aulum

DIR

FOU

BFU

SOS

BSK

KFU

BYP

TMU

ØKE

BYR

 

 

 

 

 

 

 x

 

 

 

 Øvrige sagsbehandlere: Marius Reese

Sagsresume

Byrådet har på mødet den 15. november 2016 foreløbigt vedtaget lokalplanforslag nr. 01.B16.2 for Boligområde syd for Grønbækparken, Aulum. Lokalplanforslaget

har været i offentlig høring fra den 17. november 2016 til den 12. januar 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Lokalplanforslag nr. 01.B16.2 - Boligområde syd for Grønbækparken, Aulum sendes hermed til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet har besluttet, at ønsket om et fortsat udbud af byggegrunde i Aulum, skal udmyntes i, at arealet syd for Grønbækparken inddrages og planlægges til åben/lav boligområde.

 

Plangrundlag

Derfor er udarbejdet forslag til lokalplan nr. 01.B16.2 - Boligområde syd for Grønbækparken, Aulum.

 

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring fra den 17. november 2016 til den 12. januar 2017. Der er ikke indkommet bemærkninger eller indsigelser til lokalplanforslaget.

 

Vejnavn

Forvaltningen foreslår følgende muligheder for vejnavn: Tvedbækparken (bækken vest for lokalplanområdet hedder Tved Bæk), Blomsterengen og Rødbøgen

 

Endelig vedtagelse

Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen. Da der ikke er indkommet indsigelser til lokalplanforslaget, kan lokalplanforslaget endeligt vedtages af Byplanudvalget.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget endeligt vedtager lokalplanforslag nr. 01.B16.2 Boligområde Syd for Grønbækparken, Aulum
at Byplanudvalget vælger et vejnavn
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt idet vejen navngives: Tvedbækparken.