Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 19. november 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

149. Foreløbig vedtagelse af tillæg nr. 1 til Herning Kommuneplan 2013 - 2024

150. Foreløbig vedtagelse af lokalplan 61.E7.1 for erhvervsområde Vejlevej 1 - 3 i Lind

151. Foreløbig vedtagelse af lokalplanforslag 12.E2.2 for Erhvervsområde ved Golfvej i Herning

152. Endelig vedtagelse af lokalplan 11.C27.1 for centerområde Vestergade 41 - 45 i Herning

153. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 88 for genbrugsplads ved Skjerk, Aulum

154. Endelig vedtagelse af lokalplan 09.T1.1 for område for affaldshåndterring ved Feldborgvej, Skjerk ved Aulum

155. Principgodkendelse af om- og tilbygning af Vestergade 15b og 17 i Herning

156. Mindegade 4, Herning - Nedrivning af bevaringsværdig bygning

157. Bygningsfornyelse 2012 - den vestlige del af Herning Kommune

158. Herning Park Camping

159. Salg af grund

160.