Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 19. november 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

160.

Sagsnr.: 00.22.04-I00-2-12 Sagsbehandler: Anna Margrethe Buhl