Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 19. november 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

159. Salg af grund

Sagsnr.: 13.06.02-Ø22-7-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Salg af grund