Udvalg: Byplanudvalget
Mødedato: 19. november 2012
Mødested: B1.01

Dagsordenpunkter

153. Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 88 for genbrugsplads ved Skjerk, Aulum

Sagsnr.: 01.02.15-P16-7-12 Sagsbehandler: Sine Dall  

Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 88 for genbrugsplads ved Skjerk, Aulum

DIR
FOU
BFU
SOS
BSK
KFU
BYP
TMU
ØKE
BYR
 
 
 
 
 
 
 x
 
 x
 x

 

Sagsresume

Byrådet vedtog på mødet 28. august 2012, punkt 221,  forslag til kommuneplantillæg
nr. 88 for et område ved Skjerk ved Aulum.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 88 har været i offentlig høring fra den 5. september
2012 til den 31. oktober 2012. Det er ikke kommet indsigelser eller bemærkninger til
planforslaget.

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 88 til Herning Kommuneplan 2009-2020 omfatter en ændring af rammeområde T1. Rammeændringen giver mulighed for at private virksomheder kan etablere sig i området, samt en udvidelse af rammeområdet mod syd og sydvest.

Indstilling

Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

at Byplanudvalget indstiller forslag til kommuneplantillæg nr. 88 til Herning Kommuneplan 2009-2020 til endelig vedtagelse.
Direktøren for By, Erhverv og Kultur indstiller:

Beslutning

Tiltrådt.